Đã hoàn thành

Rewrite MT4 EA with DLL file into MQL 4 Code

I am looking for someone that can re-write an EA with a DLL file into mql4 code. You will need to decompile the dll file in order to re-write the code of this EA. I will send you the mql4 file and the dll file.

Currently the EA only works with the DLL file. Your task is to rewrite the EA so that it would work without the DLL file. I will validate the job with backtesting results and live trades to verify that everything is working properly.

Kĩ năng: Lập trình C++, Thị trường thương mại, Metatrader

Xem nhiều hơn: rewrite mt4 dll file mql code, mt4 dll mql, mt4 mql, mt4 ea, mql c++, Mql 4, ea, ea mt4, ea decompile, dll, c++ dll, c# dll, c dll, write financial markets, mql4 code dll, mql decompile, decompile file mt4, dll code mt4, write file, decompile dll code, pending order metatrader, live code, live mt4, send order dll mt4, metatrader write dll

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Vancouver, Canada

ID dự án: #1063301

Được trao cho:

ProCodeCorp

Hello, I posted PM. Regards

$250 USD trong 5 ngày
(11 Đánh Giá)
4.2

5 freelancer đang chào giá trung bình $460 cho công việc này

cpp2048

Please check PMB for more details. Thank you.

$500 USD trong 15 ngày
(39 Nhận xét)
6.3
AIMonster

Hello, check PM please.

$400 USD trong 14 ngày
(37 Nhận xét)
5.8
vietitdotinfo

Please check your PMB

$750 USD trong 10 ngày
(31 Nhận xét)
5.8
AlexSokhanych

Hi! Could you provide me with these files to have a look? Alexander

$400 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.0