Đã Đóng

yasha app solution

I want to make a app for my night club

Kĩ năng: Mobile App Development, Android, iPhone, Kiến trúc phần mềm, Lập trình C#

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Bani Suwayf, Egypt

ID dự án: #33737148

44 freelancer chào giá trung bình $19/giờ cho công việc này

(96 Nhận xét)
9.8
(406 Nhận xét)
9.6
(293 Nhận xét)
9.3
(231 Nhận xét)
9.3
(155 Nhận xét)
9.2
(592 Nhận xét)
9.2
(89 Nhận xét)
8.7
(64 Nhận xét)
8.8
(80 Nhận xét)
9.1
(142 Nhận xét)
8.9
(147 Nhận xét)
8.7
(95 Nhận xét)
8.7
(49 Nhận xét)
8.7
(234 Nhận xét)
8.4
(270 Nhận xét)
8.1
(110 Nhận xét)
8.5
(124 Nhận xét)
7.9
(196 Nhận xét)
7.9
(20 Nhận xét)
7.5
(73 Nhận xét)
7.6