Đang Thực Hiện

winamp plugin_

_

I need to send the song title of user to the server.

So I think that the winamp plugin is appropriate.

This is not complicated.

Just send title and username via POST method when a song change.

_

Kĩ năng: .NET

Xem nhiều hơn: winamp, via post, Server Plugin, song requester plugin winamp, complicated net, change windows 2003 domain dns server, curl post fields method post, net change title, fireboard post change template, post method, dedicated plugin winamp, audio plugin winamp, itunes plugin winamp, hide username post, top rated audio plugin winamp, post supported method implemented

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Seoul, Korea, Republic of

ID dự án: #1058303

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

terwelu

As discussed

$100 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
3.0