Đã Đóng

i need brocade switch expert

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1400 cho công việc này

ahmostafa0

Qualifications: - CCNA (R&S). - Microsoft Certified Solutions Administrator (MCSA). - Microsoft Certified Solutions expert (MCSE). - linux (ubuntu , fedora , redhat) - CCNP (R&S). - HCNA R&S - HCNA Cloud - HCN Thêm

₹1500 INR trong 1 ngày
(15 Nhận xét)
4.1
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0