Đã Đóng

Oracle R12 Detailed SLA Query

HI,

Develop a Query that show Inventory (OM, INV, PM, CST) SLA Details by Dr/Cr with accounting details. It is to be used for Inventory Period Closing Reconciliation.

Thank you.

Ali

Kĩ năng: Kế toán, Nhập liệu, Oracle, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: oracle sla query, sla query oracle r12, r12 query accounting, oracle r12 sla, oracle query sla, oracle inventory accounting query, n query, oracle r12 sla query, sla query oracle, r12 sla query, oracle r12 query, query oracle accounting details, r12 oracle, inventory reconciliation, accounting reconciliation, reconciliation, Oracle R12, om, cst , r12 inventory query, oracle inventory details query, oracle inventory query, query query, query inventory r12, accounting details

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

ID dự án: #1703445

4 freelancer đang chào giá trung bình $315 cho công việc này

ayaz12

Hello Sir! Plz check PMB for detail. Thanks.

$450 USD trong 15 ngày
(4 Nhận xét)
2.2
rahimpk

Hi, Kindly see the PM.

$310 USD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
hgdumaswala

DB developer

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
anujgupta872003

I have worked on both front end and database also. So I know the complexity that's why i am giving it as 5 days.

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0