Đang Thực Hiện

4428 Can't log into CGI program...

Hi, I have cgi program that I can't log into for some reason. I'm sure this is a minor fix as it worked before. The problem is at: [url removed, login to view] I will get you ftp access.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl

Xem nhiều hơn: log into, can log reason, log com, ftp perl, perl log, program bin, program ftp, ftp program, fix perl program, log log problem fix, cgi com, cgi cgi, fix log problem, access program, ftp log program, mailto, program fix, program access, log log

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) Sweden

ID dự án: #1755298

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

jmaquitania

Will be done now.

$25 USD trong 0 ngày
(163 Nhận xét)
5.8