Đang Thực Hiện

121982 Transfer U Name and Permission

Need to Automatically Transfer User Names and Passwords to the 2 Forums --forum pm--personal calendar--password protected pages for admins only pages

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl

Xem thêm: name transfer, personal name, user name password, Permission, mysql transfer, transfer mysql

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) O, United States

Mã Dự Án: #1868148