Đang Thực Hiện

124507 Job For Claudiu

1. Get merchants domain name from redirected hop link.

2. Get adwords Ads from merchants.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP

Xem thêm: get merchants from, claudiu, job adwords, adwords job

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Christchurch, New Zealand

Mã Dự Án: #1870673

Đã trao cho:

claudiurogoveanu

As discussed

$50 USD trong 1 ngày
(62 Đánh Giá)
5.2