Đang Thực Hiện

Scrape and modify design

Simply PM to recieve the URL for the site i wish you to scrape, then you will stripp the website of images, and add one CSS file for all pages.

Max 30$, be ready to complete today!

Kỹ năng: Khai thác dữ liệu, PHP

Xem thêm: php modify url, modify design, recieve data php, php website mining, php recieve data, design photoshop file css, modify images php, simply css design, data mining website php, website data mining php, css modify, php website data mining, modify css, design ready images, modify url, design website css file, file modify, modify file, convert file css, convert photoshop file css, modify ics calendar file

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Oslo, Norway

Mã Dự Án: #1628055

Đã trao cho:

designfacecom

We can do this. Check your messages.

$30 USD trong 4 ngày
(18 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

keiespro

I am ready here

$30 USD trong 0 ngày
(123 Đánh Giá)
6.3
expertonphp

READY TO START NOW. THANKS!

$30 USD trong 1 ngày
(67 Đánh Giá)
5.8