Đã hoàn thành

147312 geni dot com clone

looking for a clone of geni dot com with simple user auth system. php /mysql based

Kỹ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP

Xem thêm: geni, dot, auth, dot php, geni com clone, geni com, clone geni com, geni clone, clone geni, auth system, looking dot, dot com, asleboeuf, php dot

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Worcester, United States

Mã Dự Án: #1893491

Đã trao cho:

rifflections

Hello. Please view PMB for more details.

$400 USD trong 5 ngày
(25 Đánh Giá)
5.3