Đang Thực Hiện

122357 Media Player for Website

I need a media player (audio/video) for playing stream format for WMP, Realplayer, and Quicktime. This should be a pop-up in website, similiar to any of the following:

- [url removed, login to view]

- [url removed, login to view]

- [url removed, login to view]

- [url removed, login to view]

- [url removed, login to view]

Thanks

Gabriel

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Java, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: tv stream, Gabriel, gabriel i, realplayer, audio media website, java media stream, default player, media player player, java audio player, nsp, audio video stream java, similiar website, stream video player, java stream audio video, audio default, quicktime video website, java audio player pop, player need java, audio player php website, audio player pop, quicktime player php, java website audio player, player audio java, video premier, java pop

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Miami, United States

Mã Dự Án: #1868523