Đang Thực Hiện

143529 Want ADULT + MAIL features

I want [url removed, login to view] and [url removed, login to view] clone features in one website.

Also want individual sites(post their price in private message board).

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Java, MySQL, PHP, SEO

Xem thêm: java mail, message board java, rediff mail, mail java, java board, rediff, java post message, adultfriendfinder website, adultfriendfinder php clone, post mail, php mail clone, message board clone, clone adultfriendfinder, php adultfriendfinder, clone features, website adultfriendfinder, message mail, clone mail, mail clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hyderabad, India

Mã Dự Án: #1889705