Đang Thực Hiện

Adding People, Group, and Permissions

This is a project for Udana.

Please add in the functions to manage people, permissions, and groups in our web application.

Thanks,

Dan

Kỹ năng: Codeigniter, Javascript, jQuery / Prototype, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: permissions php, add group, add people group, adding people group, adding people, add people, javascript group, group web, application people, dump permissions web moss, permissions, php group permissions, php permissions, database permissions flex application, web application auction sites, web application bids, web application css templates, web application update

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Chicago, United States

Mã Dự Án: #1604176

Đã trao cho:

udanaudayanga

Hello Dan, waiting to work for u. Thanks -Udana-

$440 USD trong 9 ngày
(64 Đánh Giá)
6.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $345 cho công việc này

fm118

I'm web expert. I have experienced for 10+ years.

$250 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0