Đang Thực Hiện

audio project 3

Enchancement and completion to AUDIO website

please post your experiences on similar work.........................

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: post audio, audio post, audio work, php audio, audio mysql, post website project york, audio mysql php, similar audio project, audio project, post website project bid, website enchancement, experiences project, audio php mysql, audio php, post website godaddy hosting, post website symbol, free games post website, job post website code, post website review, audio website

Về Bên Thuê:
( 82 nhận xét ) karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1650500

Đã trao cho:

MaximVolobuev

Updates to Audio project, how we discussed before.

$240 USD trong 1 ngày
(67 Đánh Giá)
6.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $245 cho công việc này

TheInnoVibes

Please check private message .

$250 USD trong 5 ngày
(38 Đánh Giá)
5.8