Đã hoàn thành

4828 Get rid of nofollow tag

Hi All, I'm using Scuttle. I'd like to get rid of the "nofollow" verbiage that it adds to the links. I don't have time to research where this is set in the script. Not sure if this is don in a config file or what? Regards, Roy

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: get research, nofollow, mysql config, php nofollow script, mysql research, research php script, tag script, scuttle, research mysql, php mysql tag, php tag script

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) Walnut Creek, United States

ID dự án: #1755698

Được trao cho:

lotsofishsl

See PMB.

$10 USD trong 0 ngày
(64 Đánh Giá)
5.3