Đã hoàn thành

.NET Project Part 3 for Forrest

Được trao cho:

forrestwang

as discussed

$250 USD trong 7 ngày
(51 Đánh Giá)
6.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $400 cho công việc này

fastwebsolutions

See PMB for more information . thanks.

$700 USD trong 7 ngày
(16 Nhận xét)
5.7
nasiruiu

I can do it successfully, becouse I have exprience in .Net framework

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0