Đang Thực Hiện

.NET Project Part 3 for Forrest

project for Forrest, please do not bid.

Kỹ năng: .NET, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: project part, danherbon, part time net project, net project bid, net project, bid net project, interested taking part project, spare car part project

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Orlando, United States

Mã Dự Án: #1060782

Đã trao cho:

forrestwang

as discussed

$250 USD trong 7 ngày
(51 Đánh Giá)
6.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $400 cho công việc này

fastwebsolutions

See PMB for more information . thanks.

$700 USD trong 7 ngày
(16 Đánh Giá)
5.7
nasiruiu

I can do it successfully, becouse I have exprience in .Net framework

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0