Đã Hủy

Looking For Long Term Workers

I am in the works of starting a webdesign company. I am looking for workers that can get the jobs done on deadlines. Thanks

Kỹ năng: .NET, Adobe Flash, Perl, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: webdesign works, looking webdesign, get webdesign, company looking workers, cgi company, webdesign jobs, looking for, looking company, looking jobs, starting company, company looking, starting, webdesign php, term jobs, works done, looking workers, webdesign company, jobs workers, jobs perl, workers 100, perl php jobs, cgi jobs, webdesign perl, term php jobs, professional looking company profile

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Mahone Bay, Canada

Mã Dự Án: #54236

7 freelancer đang chào giá trung bình $57 cho công việc này

vamapaull

let's start! ;)

$100 USD trong 1 ngày
(222 Đánh Giá)
7.6
samaybhavsar

Plz view PMB.

$50 USD trong 5 ngày
(16 Đánh Giá)
4.2
mesupportdesk

can be done easily............

$30 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
5.9
infoumair

Please check your PM!

$100 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
luzweb

Please see PM.

$50 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
EnrickDT

Greetings Sr. Plese kindly check PM for details.

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
meadragon99

I could do it. Please PM me

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0