Đã hoàn thành

147746 Install scripts

Have 2 scripts (1 is my site and the other one is a banner script) need help to

set them up and install them properly I have no clue.

1. is http://www.xzeroscripts.c o m/

2. is

http://www.softbizscripts.c o m/[url removed, login to view]

I have both scripts

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem thêm: install banner, install xzeroscripts, php script install help, install banner site, banner management script, php banner ads script, banner scripts, plus scripts, xzeroscripts script, softbizscripts, xzeroscripts

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) nutley,

Mã Dự Án: #1893925

Đã trao cho:

knightwebsl

Hi, I can install them right away. See pmb, thanks.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0