Đã Đóng

VOIP ALARM DATABASE

We are a alarm monitoring firm in the uk which needs a linux based system, which can handle calls for instance,

0800 calls -) system picks up and logs time date incident number mysql database -) system emails alarm team -) alarm team deals with it,

OR

0800 calls -) system adds time date phone number to mysql database -) alarm team gets alerted

Kĩ năng: HTML, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: alarm mysql, uk database, install database, incident, database system, alarm, alarm monitoring, php alarm, phone database script, voip monitoring, script based phone, linux monitoring, php system monitoring script, calls database, voip phone install, monitoring phone, php alarm monitoring, database voip, voip php mysql, database emails emails, voip dialer symbian mobile phone, voip dialer software mobile phone, voip sip client mobile phone, voip phone system, linux voip

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) TELFORD, United Kingdom

ID dự án: #1728863

2 freelancer đang chào giá trung bình £250 cho công việc này

amaksr

Hello, please check your PM.

£250 GBP trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.9
Yg3Kn1QY4

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

£250 GBP trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0