Đã Đóng

API Feed from Magento Go to a 3rd party software

We are looking for a developer to asist us with an integration for our stock inventory with our fulfilment company. We are looking for some who has good communication skills, is reliable and can meet deadlines.

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: software developer skills, magento go, magento inventory, magento developer company, go stock, asist, api feed, 3rd party software, looking software software developer, magento 3rd party, 3rd, php inventory software, integration feed, feed inventory magento, 3rd party api integration, magento inventory api, stock inventory software, party software, reliable architecture, Software Integration, magento developer skills, stock inventory php, 3rd party api, software developer company, magento stock api

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

ID dự án: #1689157

2 freelancer đang chào giá trung bình £215 cho công việc này

firytguni

HELLO SIR PLEASE CHECK PM

£180 GBP trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
X01K5DVsq

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

£250 GBP trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0