Đang Thực Hiện

4215 Os Commerce On Go Daddy

I need OS COMMERCE configured on a Go Daddy Account. This is the beginning of the project so i can evaluate there setup for permanent customization.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Microsoft Access, MySQL, PHP, SQL

Xem nhiều hơn: os commerce, go, php project commerce, ddsurf, commerce commerce, commerce account, daddy, commerce customization, commerce setup, commerce sql, setup sql project

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) malabar, United States

ID dự án: #1755084