Đã hoàn thành

132313 Integrate into [login to view URL]

I have the graphics for a new header ready to be integrated into my [url removed, login to view] file (Oscommerce website).

I need someone to take my new header image file, slice it and integrate it into my [url removed, login to view] file.

This project is urgent and needs to be done today.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: header image , design integrate, php slice image, header image website, header image design, php file image, graphics image php, php image slice, slice image php, oscommerce design header, integrate oscommerce design, website header image, slice oscommerce, php slice, php file ready, oscommerce slice, oscommerce header php design, oscommerce header php, integrate design oscommerce, image slice, header php oscommerce file, header image project, design oscommerce header php, design header php, header php oscommerce

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Overland Park, United States

ID dự án: #1878484

Được trao cho:

$20 USD trong 1 ngày
(85 Đánh Giá)
5.4