Đã hoàn thành

magento expert wanted soon task should be finish in hours

I have a website called [url removed, login to view]

A friend tried to upgrade me to version 1.5 (I was on 1.4.0.1) and doesn't know what he has done wrong.

i will provide the ftp and server details later on please bid my budget is 30$

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, Magento, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: magento version upgrade, magento upgrade, magento server, task will, finish details, upgrade magento ftp magento, task done, magento upgrade magento magento, magento expert wanted, magento task, bid website upgrade, magento upgrade ftp, will soon, upgrade magento ftp, task bid, magento expert upgrade, marketingzone, magento expert hours, upgrade magento magento, www co in, version magento, upgrade version magento, magento design bid, design task bid, budget magento

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #1035069

Đã trao cho:

sudheermt

I am a Linux System Admin, ready to work on this..

$40 USD trong 0 ngày
(15 Đánh Giá)
3.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $63 cho công việc này

arusdevelopers

Dear sir, Check PMB

$30 USD trong 5 ngày
(41 Đánh Giá)
5.8
ruimaxwell

Thank you.

$120 USD trong 1 ngày
(56 Đánh Giá)
5.6