Đã hoàn thành

123703 Simple phpbb addition

I would like to have a google ad, added to the right side of the header of my phpbb website. I think it will take someone who knows what they are doing about 2 minutes.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, SQL, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: header design simple, simple php header design, website phpbb, phpbb header design, phpbb header website header, phpbb simple header, addition, simple php addition, simple phpbb, header phpbb, design phpbb, phpbb website, phpbb header, phpbb design

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Kyle, Canada

ID dự án: #1869869

Được trao cho:

andhotbot

quick job. need escrow to start.

$10 USD trong 0 ngày
(341 Đánh Giá)
6.8