Đóng

Vbulletin programmer needed ASAP

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I need a programmer proficient in Vbulletin software to design a webpage for me. I already have the entire site design and am looking for fairly quick turnaround on this project.

Homepage-

Relatively simple- just a graphic, title, few links and 4 areas with RSS news feeds incorporated. Maybe world clocks (different time zones) if you can do that too.

Forums page

10 categories total, 47 sub categories, 52 sub-sub categories throughout site design.

Emails

need 5 emails for the site

The vbulletin software is already installed on the site. All I need is someone to code this for me and get it up and running. If you bid, please make sure to include links to other projects using vbulletin that you have created as well as references.

Thanks for bidding!

Ryan

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online