Đã hoàn thành

Private - WordPress site transfer (hsc)

Được trao cho:

jigzyy

Thank you for the project.

$75 USD trong 1 ngày
(105 Đánh Giá)
7.3

6 freelancer đang chào giá trung bình $61 cho công việc này

phpdevindia

Ready to start now. Thanks

$50 USD trong 0 ngày
(148 Nhận xét)
7.1
sameer458

Wordpress Expert here. Lets do it now

$30 USD trong 1 ngày
(190 Nhận xét)
6.6
jsr3

I understand your requirements and ready to start right now. Please check your message box for more details.

$30 USD trong 2 ngày
(91 Nhận xét)
6.5
submitbuzz

============ Please check PMB ============

$149 USD trong 2 ngày
(17 Nhận xét)
4.4
ndesignsolution

I am ready to do this project ... i can do it... its very easy...

$30 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.3