Đã đóng

Build News Website (Read the Project)

Dự án này đã nhận được 112 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $488 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
112
Mô tả dự án

Hello,

We are having a news website which is currently built on Wordpress CMS and we are using Newspaper theme. However, with the additional requirements, we have added a lot of plugins which have slow down our site. Now, we are looking for a custom website with all the latest and unique features which will make our News website super fast as well as eye catchy.

I would like you to come with an idea for design and features which will attract the visitors.

We can decide the price after discussion of features and design.

PS - Freshers and little-experienced developers please don't bid.

Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online