Còn mở

Calculate total acceleration of accelerometer values c# for windows desktop app

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £215 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I want to be able to calcluate the combined accelration of forces X Y Z and output them into 1 series.

And also to be able label x and y axsis inmy chart in visual studio in context of m/s2 and time in sec

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online