Đã hoàn thành

Customize my wordpress portal

Dự án này đã kết thúc thành công bởi webdesign365 với giá £4 GBP / hour trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£2 - £5 GBP / hour
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

I want my current site to be updated with few tweaks, i will discuss those tweaks in chat. You must have an active knowledge of WordPress REST API, Google Maps API & redux options.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online