Đã đóng

INTERGRATE POST FEED FROM WORDPRESS TO ANOTHER WORDPRESS SITE

Dự án này đã nhận được 54 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R1474 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

INTERGRATE POST FEED FROM WORDPRESS TO ANOTHER WORDPRESS SITE

I need posts to be automatically submitted to a category on another website all websites are wordpress. The analytics must be sent to the main site where the content is coming from.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online