Đã đóng

Jackpot + roullete = 1 gamemode - open to bidding

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1351 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Hello, I would like to make a betting site, in which mix jackpot and roulette! It will work like this: every 30 seconds has a round and the player chooses to deposit his skin in a color, x2, x2, x16 and x16, are 4 colors, if his color is drawn the bot automatically sends him the skins!

Is a roulette system without bank and without coins

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online