Đã hoàn thành

Write a node reader function in php

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mattjis với giá $40 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

The jon is to split a text info so that I will receive the needed text.

string function(string templateid)

{

//Function

return string;

}

The text you can find attached. I do not know the structure of the text. Maybe it is XML maybe not. The textblock contain 2 templates. Every block I ned starts with "<div". ID is 500, 501 and 635.

Please do not use character counts / fixed position reader, because the html text i need may changed. Use it as virtual XML or Split the text down.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online