Write a node reader function in php

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

The jon is to split a text info so that I will receive the needed text.

string function(string templateid)

{

//Function

return string;

}

The text you can find attached. I do not know the structure of the text. Maybe it is XML maybe not. The textblock contain 2 templates. Every block I ned starts with "<div". ID is 500, 501 and 635.

Please do not use character counts / fixed position reader, because the html text i need may changed. Use it as virtual XML or Split the text down.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online