Đã hoàn thành

Fix Wordpress [login to view URL] problem

I need somebody to fix the following problem in the [url removed, login to view] script of my Wordpress blog:

On [url removed, login to view] it says "No previous articles",

however there are: see [url removed, login to view] for example.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: wordpress pagination, wordpress pagination archive, paginationphp wordpress, wordpress pagination problem, www wordpress, wordpress my, problem wordpress, page problem, my fix, fix page, wordpress pagination pages, wordpress custom pagination, script wordpress pagination, php pagination problem, wordpress pagination php, problems wordpress pagination, pagination wordpress, wordpress pagination searchphp, pagination php, wordpress check comments pagination

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) São Paulo, Brazil

ID dự án: #268909

Được trao cho:

longbcc112

I am proficient in PHP and MYSQL. Please see PMB for details.

$30 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
2.3

8 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

ranganathp

Can help on pay... i am a pligg customization expert...

$250 USD trong 1 ngày
(36 Nhận xét)
6.4
Pektsekye

i can try

$30 USD trong 1 ngày
(107 Nhận xét)
5.6
vn090

Hi sir, i can do it in few hour :) Thank sir

$30 USD trong 0 ngày
(34 Nhận xét)
5.6
indoweb

Please check pmb. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(33 Nhận xét)
5.4
xykub

I can try to fix it

$30 USD trong 0 ngày
(6 Nhận xét)
4.1
jocu

Hello, I'm very interested in working on your project. Please check my PM.

$40 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.5
dibyendu01

Plz see pmb :))

$99 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
2.4