Đã Đóng

for sedatse ONLY

some work for you, please pm me for details.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Rutalnd, United States

Mã Dự Án: #29663

3 freelancer đang chào giá trung bình $48 cho công việc này

zyrus

please send me details about the project... regards

$35 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vineshkumar

Pls sent me details then only i can deal with it

$70 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rsinfotech

Dear Sir, Our team has strong experience in web site designing and development. We have biuld many websites.If you feel us relable then we can work with you. Thank You. Regards , RS Infotech Pv Thêm

$40 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
1.0