Đã Đóng

Ionic App project

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

vgsbusiness01

Hi, Which version is this mobile app is being built? ionic 2 or ionic 3?? Kindly confirm Relevant Skills and Experience [login to view URL] [login to view URL] Thêm

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0