Đã đóng

I need a site with a Queres of manufactures products

Dự án này đã được trao cho duluappsoft với giá R$4444 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$2250 - R$4500 BRL
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I need a developer to make a website to a manufacture put the products and receive answers about what the client think about his product

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online