Xây dựng webchat (đã có server chat xmpp) dùng AngularJS hoặc nodeJS

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần phát triển 1 công cụ chat bằng web dùng ngôn ngữ AngularJS hoặc NoteJS.

Hiện tại đã có server chat cho mobile dùng XMPP.

Đang cần phát triển phần webchat và phần backend.

- Lịch sử chat

- Tag cuộc chat

Đến làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty ([url removed, login to view]).

Sẽ trao đổi chi tiết công việc khi gặp mặt.

AngularJS Node.js PHP Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #10953297

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$859 cho công việc này

satvainfotech

Hello, We are expertise Team of Professionals having experience of more than 12+ years in IT Fields. We have very good exposure in .NET, WCF/WPF, MVC 4+, MSSQL, LAMP, PHP, MySQL, Wordpress, CakePHP etc.., We ar Thêm

$888 USD trong 20 ngày
(10 Nhận xét)
5.3
welldonewisher

I have worked with Jabber/XMPP. Do you speak English? Thêm

$777 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0