Đã đóng

I would like to hire a Freelance Developer

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £494 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

My project revolves around selling goods online. I want to update and maintain the website after creation. I want a standard homepage with mi=moving images, contact page, products page, about us and a blog page.

On the products page, I want an availability feature and the price to be in Sterling pounds. I would like secure payment method using Paypal. And a login element for customers so they save there favourite products and see items they have purchased.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online