Đang Thực Hiện

Project for Websitedeveloper4hire Only

Đã trao cho:

Developer4Hire

Re-opened project for previously closed project

$20 USD trong 1 ngày
(43 Đánh Giá)
1.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $57 cho công việc này

Maestros

lets do it. cantact me with details via [url removed, login to view],abhishek

$70 USD trong 2 ngày
(179 Đánh Giá)
5.8
jamzhan

thank you!!!

$80 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0