Đã hoàn thành

UPC Rank Project (for provider adaschevici only)

The project entitled "UPC Rank Project" is for provider adaschevici only. This project was previously discussed. Please bid.

Kỹ năng: Python

Xem thêm: rank, python project , bid rank, previously discussed, discussed please, adaschevici, bid python project, bidding please bid project articles 100 per rewrite, service provider project, python bid project, include registry provider project, hostel service provider project, please bid direct experience, managed service provider project plan, please bid, java security provider project, rank project, discussed please proceed, provider

Về Bên Thuê:
( 140 nhận xét ) Lebanon, United States

Mã Dự Án: #1690634

Đã trao cho:

adaschevici

As discussed.

$130 USD trong 3 ngày
(59 Đánh Giá)
6.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $160 cho công việc này

V86Pw1gOY

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
tungvx

Please check your PMB.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0