Đã Hủy

Install a website for me ..

Hi guys I want to install a new website .. you must know Ruby & Ruby on Rails, I have the code , just need full install .. access to DB and Admin .

[Removed by [url removed, login to view] Admin.]

Kỹ năng: Ruby on Rails

Xem thêm: me freelancer com, freelancer website ruby on rails, freelancer for ruby, freelancer com rails, freelancer com full website, db freelancer, freelancer full website, freelancer com ruby on rails, rails freelancer, install a, freelancer ruby, install 2012, need full website code, ruby website, must need ruby, removed admin website, ruby rails freelancer, freelancer com ruby, freelancer rails, freelancer install, need someone add products website, website ruby, admin rails, need someone add inventory, website install config script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) ?????, Belarus

Mã Dự Án: #1659521

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

taro

I'm interested.

$200 USD trong 2 ngày
(37 Đánh Giá)
7.0
zeke

Available to start immediately and finish as soon as possible.

$100 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.7