Đã Hủy

likes, votes needed urgently

i need 25000 likes in 10 days, and 700votes, form now. the price is fixed at $50/25000 likes, the vote is: $15/700votes in only 1.5days. please, serious people bid, thank!!

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Mạng xã hội

Xem thêm: urgently serious, facebook vote votes, need 25000 facebook, likes needed urgently, votes needed, need facebook vote, 25000 likes, need 25000, votes needed facebook, votes likes, likes votes, people urgently needed, need facebook votes bid, facebook votes needed, need likes votes

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) hanoi, Vietnam

Mã Dự Án: #1663793

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$30 USD trong 1 ngày
(3124 Đánh Giá)
8.7
anamul12

Check my PMB for more details...

$30 USD trong 12 ngày
(746 Đánh Giá)
7.8
FreelancerN70

===check pm please===

$30 USD trong 1 ngày
(350 Đánh Giá)
6.9
akhossain84

========Dear Sir, Please check my PMB for details.Thanks========

$30 USD trong 1 ngày
(64 Đánh Giá)
4.9