Đã đóng

I would like to hire a Software Developer

Dự án này đã được trao cho mninfotech2 với giá $1000 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

- The program is a smart phone app .

- The purpose of the app is to add a protection feature to credit cards and prevent fraud transactions .

- Customers will enter the credit card information in the app and block the card.

- The app will block the card against any transaction.

- The customer will open the card (unblock) only when he needs to use the card.

- The app will re-block the card automatically after the transaction is made.

- The app must have its own security and password features.

This program can be consisted from 2 parts; one part is the smart phone app and the second part is Master mind program which can be installed in a bank server if needed.

Best of Regards.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online