Đã hoàn thành

143332 bug in myadm

I need to trace a bug in myadmin. Please have expereince in mysql

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: mysql myadm, usualbiz, myadmin mysql

Về Bên Thuê:
( 160 nhận xét ) sacremento, United States

ID dự án: #1889508

Được trao cho:

blueprintworks

Hi I have a lot of experience in debugging PHP scripts. I presume that you are referring to your installation of PHPMyAdmin, in which case I can tell you I have worked with this piece of software for over 4 years, a Thêm

$45 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0