Đã hoàn thành

3742 Samba config assistance

Hi, I need someone to help solve a problem with a samba configuration for Windows XP logins on a SuSE Linux Enterprise 9 server. I think the users file is messed up. I can provide root access to the server, chat with you, and can be at the client site if necessary. Thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem nhiều hơn: you messed up, suse, samba, linux config, samba web, system config users, windows assistance, help solve, admin assistance, enterprise web site, security client server chat, linux samba, samba windows, chat system linux, linux security configuration, assistance server, solve problem linux, linux suse, root server config, web server assistance, server config, chat logins site, samba users, client server chat linux, samba server

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) Grandville, United States

ID dự án: #1754611

Được trao cho:

mrroberto

i can help you.

$35 USD trong 1 ngày
(145 Đánh Giá)
6.8