Đã Đóng

need developer urgently

i want a soft like browser password decryptor....

and also some modifications in it....

no advance, no milestones, all payment will be sent only after checking the program by my own....

very urgent/........

Kỹ năng: .NET, Lập trình C++, Microsoft Access, Kiến trúc phần mềm, Visual Basic

Xem thêm: visual basic net developer, Visual Basic Developer, developer visual basic, need developer, soft program, decryptor, need developer urgent, program developer, need payment urgently, need form data sent paypal payment, soft developer, browser modifications, web developer need gamebattles, java developer ukraine payment, iphone app developer need, java developer need job, developer need, iphone developer need, sugarcrm developer need, need payment gateway

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

Mã Dự Án: #1641032

2 freelancer đang chào giá trung bình $325 cho công việc này

Rahul2012

[url removed, login to view]

$250 USD trong 2 ngày
(33 Đánh Giá)
5.9
Harrynick9

PLEASE CHECK PMB

$400 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0