Đã hoàn thành

151904 convert lotus to exel97

I need the attached spreadsheet converted to EXCELL with all calculations in place.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS, MySQL, Visual Basic, WordPress

Xem nhiều hơn: spreadsheet wordpress, lotus, wordpress calculations, ddsurf, convert excell, visual basic wordpress, calculations wordpress, wordpress spreadsheet, spreadsheet convert, basic calculations, lotus visual basic, convert spreadsheet, convert visual

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) malabar, United States

ID dự án: #1898085

Được trao cho:

techkey

Please read pmb. Thank you.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0