Đã hoàn thành

160930 web template modifications

Minor image alignment issues, make page consitent with .css, repair javascript menus. Easy and quick job. Need work done immediately. Do not respond if you cannot start work immediatly after bidding.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web repair, web page repair, repair web, javascript repair, javascript page modifications, css image modifications, alignment css, css alignment, web design repair, template immediately, need web template, alignment issues, web issues, css javascript repair, work done immediately, minor modifications, web page modifications, alignment website, web template css, image alignment, repair bidding, image issues css, css web template, menus web, web template job

Về Bên Thuê:
( 128 nhận xét ) La Mesa, United States

ID dự án: #1907119

Được trao cho:

oxyk

Hello, can be done. thanks

$25 USD trong 1 ngày
(145 Đánh Giá)
5.6