Đã hoàn thành

199327 add logo graphic to webpage

I need to replace the graphic on a web page.

replace the part of image in top left hand corner that says "SOFTTEACH" at [url removed, login to view] [url removed, login to view]

with this image [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: logo design corner, graphic top, corner logo design, design graphic usa, logo usa, logo graphic, f2, eric, usa add, webpage image, graphic design webpage, add usa, webpage top, replace htm, top add, logo design usa, logo usa design, image add logo, graphic hand image, replace webpage, web logo corner, web corner logo, top page graphic, website logo graphic, add logo image

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) United States

ID dự án: #1945548

Được trao cho:

teckstuf

Can do it soon! (Except the image doesn't work)

$7 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0