Đang Thực Hiện

135946 Simple HTML Work

Copy text from 57 existing pages into new HTML design.

Details in PMB

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang web

Xem thêm: html work, simple html work, simple html pages, simple html copy, copy existing html, copy pages html, copy html existing website, simple design work, copy html design, copy html pages text, html design simple, html copy text website, simple html design

Về Bên Thuê:
( 283 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1882118

Đã trao cho:

undoojob

ready to do it

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0